Klachten

We willen graag goede zorg verlenen. Dit doen we altijd in samenwerking met u, onze deelnemer. Soms is onze zorg niet zoals u dit wenst. Daarom leggen we altijd aan het begin van onze samenwerking uit hoe u een klacht kunt doen en hoe wij ermee omgaan.

In enkele gevallen is het nodig dat uw klacht niet door ons maar door een onafhankelijke instantie bekeken wordt. Dit is een wettelijke verplichting die we heel serieus nemen.

De Terugwinning heeft zich aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een door de overheid erkende instantie, die onafhankelijk van ons uw klacht behandeld. Klachtenportaal Zorg behandeld dan uw klacht en wij houden ons aan de gestelde kaders.

Kijk op https://klachtenportaalzorg.nl/ voor meer informatie over Klachtenportaal zorg.

U kunt een klacht indienen via https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/ .