Stichting ‘De Terugwinning’ komt goed door de her-audit heen

Op 9 juni is Stichting ‘De Terugwinning’ opnieuw geaudit voor het HKZ certificaat. Het kwaliteitskeurmerk voor Zorgbedrijven. De organisatie werd opnieuw onder de loep genomen over de kwaliteit van de zorg. Trots zijn we op het resultaat en het stimuleert ons vol te houden op de ingeslagen weg.

In het rapport werden als sterke punten van Stichting ‘De Terugwinning’ aangegeven:

  • De organisatie heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid welke tot uiting komt in de gehele bedrijfsvoering. De organisatie werkt vanuit minimale middelen met maximale inzet. Hierbij is professionaliteit in het maatschappelijk ondernemen gezien;
  • De organisatie beheerst haar risico’s op een passende wijze. Deze wordt aantoonbaar gemonitord;
  • De organisatie heeft meegedaan met de deskundigheidsbevordering in het Sociaal Ondernemen (Move to Social).