Stichting ‘De Terugwinning’ doorstaat de HKZ audit met glans

Op 14 juni is ‘De Terugwinning’ geauditeerd, in het kader van de HKZ. HKZ is een kwaliteitspredicaat voor zorgbedrijven. “Het resultaat mag er zijn, wat zijn we trots op deze erkenning,” aldus Arjan Nihot.

Onderstaande tekst komt uit het audit verslag:

Tijdens de audit is opgevallen dat de bestuurders vanuit passie en levenservaring een organisatie hebben opgericht, die gericht is op het teruggeven van een stukje eigenwaarde in de vorm van dagbesteding. Daarbij wil de organisatie een sociaal maatschappelijke functie vervullen. Dit doet men o.a. door het terugwinnen en opnieuw voor gebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval wat bij de activiteiten op de dagbesteding wordt gebruikt. In de missie en visie van de organisatie, zoals die terugkomt in het Beleidsplan 2019-2020, worden deze doelen duidelijk benoemd en blijkt aantoonbaar uit de gesprekken dat deze doelen in de praktijk worden nagestreefd. Sinds de start van de organisatie in mei 2018 zijn er verschillende instrumenten ingezet voor monitoring, meting en sturing (LOL meting – eigen gemaakte CTO applicatie en Clienttevredenheidsmeting 2019) die in een eerste systeembeoordeling zijn besproken en geĆ«valueerd. Verbeterissues zijn vastgelegd in het Verbeterregister 2019. Hiermee is de PDCA-cyclus in de basis aantoonbaar geregeld en 5 23390-1 passend bij de fase van de organisatie waarin deze momenteel zich bevind. Voor de bestuurders is hiermee het huidige KMS van toegevoegde waarde.